Språkopplæring

Karriereveiledning

Sysselsetting

Kompetansepluss

Lovra Academy er godkjent tilbyder av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å kunne tilby norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Les mer om kompetanse pluss arbeid her: https://www.kompetansenorge.no/kompetansepluss/ 

 

Ta kontakt for å høre mer

Hva er Kompetanse Pluss?

Kompetanse Pluss gir bedrifter påfyll av kompetanse. Trenger din bedrift påfyll av kompetanse? Kompetanse Pluss er en offentlig tilskuddsordning som gir bedrifter mulighet til å få skreddersydde kurs som er tilpasset bedriftens behov. Målgruppen for kursene er voksne med lav formell kompetanse eller personer som av ulike grunner ikke bruker den utdannelsen de har fra hjemlandet. Dette skal igjen bidra til at de får nødvendig opplæring til å mestre krav og omstilling i et stadig tøffere arbeidsliv. Bedrifter og frivillige organisasjoner i alle bransjer kan søke om kurs gjennom Lovra Academy.

Dette kan det søkes om:

 • Lesing
 • Skriving
 • Regning
 • Digitale ferdigheter
 • Muntlig kommunikasjon
 • Norsk
 • Samisk

Slik fungerer Kompetanse Pluss

For å kunne søke kurs må bedriften ha fra 5 eller flere ansatte som er innenfor målgruppen. Lovra Academy som er tilbyder må da kartlegge disse for å vite hva jeg skal søke om. Sammen med deltakere og bedrift legger jeg da en plan for kurs før jeg søker slik at jeg er sikker på at jeg søker om de rette ferdighetene for deltakerne og bedriften. 

Dersom deres bedrift blir tildelt kurs, vil jeg sammen med dere utarbeide en kursplan som vil fungere som en opplæringsplan gjennom kurset. Alle  pedagoger som jobber for Lovra Academy vil til enhver tid være oppdatert i utdanning som Kompetanse Norge krever. Det er nødvendig for at man skal kunne tilrettelegge og utføre kurset i tråd med Kompetanse Norge sine vedtekter. 

Det har vist seg over mange år at kompetansehevende tiltak gir mange positive effekter og det er dokumentert at kurs gjennom Kompetansepluss på arbeidsplassen fører til at:

 • Flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev/fagopplæring.
 • Færre feil og mindre svinn.
 • Bedre rapportering.
 • Bedre forståelse av instrukser og rutiner.
 • Smidigere drift.
 • Bedre kundeservice.
 • Folk som står utenfor arbeidslivet styrker sine muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
 
 

Hva jeg kan hjelpe deg med

Lovra Academy vil gjennomføre og ferdigstille alle søknadsdokumenter. Jeg har det hele og fulle ansvaret for at kursene blir gjennomført, og jeg har løpende kontakt med Kompetanse Norge i hele kursperioden. 

Kursene gjennomføres enten ved at det er digital undervisning via Zoom eller Teams, eller at lærer kommer til bedriften og har et fysisk kurs. Jeg vil strekke meg så langt som mulig for å etterkomme bedriften og deltakernes ønsker.

Ta kontakt for å høre mer

Norskundervisning for Ukrainske flyktninger

Lovra Academy tilbyr digital norskundervisning med morsmålstøtte til flyktninger.

Ta kontakt for mer info

Разом з Туріль, Сайрою, Уддом та їх командою, а також командою україномовних волонтерів, ми організували неймовірний безкоштовний курс для вимушено переміщених українців за рекордно короткий час!
Завдяки добрим серцям цих надзвичайних людей, декілька сотень українців отримали змогу приєднатися до навчання, знайти нових друзів, отримати пораду, просто поспілкуватися і соціалізуватися в незнайомій країні. Українська спільнота надзвичайно вдячна за всю підтримку та допомогу, що було надано українцям, які прибули до Норвегії 🥰💙💛


Hanna Surgai

Контакти

Da krigen i Ukraina startet og vi sto ovenfor en situasjon hvor det kom hundrevis av flyktninger til Norge, ønsket Lovra Academy å bidra. Det hele skjedde ganske fort, ved at jeg informerte om gratis norsktilbud på Facebook-gruppen til Ukrainske flyktninger, og responsen ble enorm. 

Det ble raskt laget en Facebook-gruppe hvor de som ønsket å gå på kurs kunne melde seg på. Det ble også opprettet en egen Facebook-gruppe for Ukrainske lærere. Begge Facebook-gruppene vokste raskt.

 

Bli medlem av Facebook-gruppen

For at det skulle bli mest mulig nytteverdi av kurset ønsket jeg at deltakerne skulle få lærere som snakket deres morsmål, og flere meldte seg frivillig til dette. Det bor mange fra Ukraina i Norge fra før, og flere meldte seg frivillig.   

Lingu som er en av landets største språkskoler kom fort på banen og tilbød et digitalt læreverk som Lingu har utarbeidet sammen med HKdir/Kompetanse Norge. Læreverket har morsmålstøtte, er adaptivt og kan brukes både på datamaskin, telefon og nettbrett.  Læreverket heter «Samanehs reise», og er laget med hensikt til å bruke i voksenopplæringen. Når en deltaker som for eksempel ikke kan engelsk, blir morsmålstøtte gull verd. Dette var en gavepakke til flyktningene fra Lingu.  

 

Det er med stolthet og ydmykhet jeg ser at valget som ble tatt ved å tilby gratis norskopplæring ble en suksess.

Jeg vil rette en stor takk til Hanna Surgai, som har vært en fantastisk støttespiller i alt arbeidet med å skaffe lærere og koordinere kurset.

Jeg vil også takke Lingu og Odd Bjerga for å gi Lovra Academy muligheten til å bruke det digitale læreverket, og tusen takk til Saira Khursheed for å være pådriveren for at alt kunne falle på plass. 

Det viktigste for Lovra Academy er å gjøre kunnskapen synlig, og ved å se gleden og fremgangen hos deltakere som går på kurs forteller at valget ved å tilby norskopplæringen var riktig.  

Meld din interesse her

Kvinner og Kompetanse


Lykkes du ikke med jobbsøking?  Blir du ikke innkalt til intervju? Tror du alderen din er et problem?  Da trenger du lese videre her.

Ta kontakt for mer info

Myter har skapt mange vrangforestillinger for kvinner i alle aldre, og spesielt i arbeidslivet.

 

Mytene får oss til å tvile på oss selv, og gir oss dårlig selvfølelse. Er det slik vi vil ha det? Nei. 

Kvinner og Kompetanse ble opprettet fordi jeg ønsker å veilede kvinner tilbake til arbeidslivet uansett alder eller grunn. Det finnes alltid muligheter, dersom vi endrer synet på oss selv. 

 

Kjenner du deg igjen i dette?

 • Du ønsker å komme deg ut av Nav sitt system, og finne nye veier til jobb
 • Du ønsker å ta videreutdanning for å ha større sjanser på arbeidsmarkedet
 • Du ønsker bedre økonomi, og ikke være avhengig av offentlig hjelp
 • Du ønsker å få hjelp til å komme deg ut av den vonde sirkelen du er i.
 • Du ønsker å komme i jobb, slik at du kan bidra til samfunnet
 • Du ønsker å ta imot hjelp for å hjelpe deg selv

Er du en av dem som sitter fast i gamle myter og gammeldags tull som at du er for gammel og ikke har god nok utdannelse, som igjen har ført til at du trenger veiledning for å komme videre, da kan du ta kontakt med meg. 

Jeg kan fortelle deg at alt handler om ditt syn på deg selv, og hvordan du tenker om deg selv. Du må stille deg et spørsmål:

Hva fortjener du? 

Dersom du mener at du fortjener det beste, da skal du få det beste, og det er at du gjør en forskjell for deg selv. 

 

Hvordan kan jeg hjelpe deg?

 • Du får hjelp til å skrive en CV som er tilpasset deg og som beskriver både utdanning og realkompetanse basert på den jobben du ønsker.

 •  Du får hjelp til å skrive søknader som blir lest av arbeidsgiver.

 •  Du blir veiledet til å kunne ta videreutdanning, etterutdanning og kurs

 •  Du får veiledning til å se nye og bedre muligheter

 •  Du får muligheten til å teste ut karriereverktøy på egen hånd, for å kunne oppdage nye sider ved deg selv

 •  Du er aktiv i å søke på jobber 

 •  Du får intervjutrening og mye skrivetrening for å styrke dine ferdigheter muntlig og skriftlig. 

Tror du at du trenger min hjelp så ta kontakt

Men husk en ting. Jeg kan ikke finne jobben for deg. Jeg kan gi deg verktøy som er nyttige for at du skal finne en jobb som du ønsker. Du må være villig til å gjennomgå en endringsprosess for å nå ditt mål.

Ta kontakt